ผ้าพิมพ์สยาม
ICON THAI

THE LEGEND IS REBORN
 

SHOP

ABOUT

แบรนด์ที่มีจุดแข็งจากขั้นตอนกระบวนการศึกษาทางวัฒนธรรม คุณสมบัติของวัตถุดิบ ขั้นตอนการออกแบบกราฟิก เทคนิคการผลิตเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ในแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นของฝาก ของที่ระลึก  ที่มีคุณค่า ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เป็นตัวแทนในการแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยไปทั่วทุกมุมโลกได้อย่างภาคภูมิใจ

The strength of this brand lies in the process of cultural research, the quality of the materials, graphic designing, and the unique production technique for each product category, including souvenirs and valuable collectibles. The aim is to enable the brand's products to proudly represent Thai identity in every corner of the world. 

Organic

100% Cotton

Waterproof

Washable

 
 

CONTACT ME

052 00 55 44, 084 669 2415 / SiamFabricPrinting@gmail.com

 

21ถนนข่วงเมรุ (ตรอกเล่าโจ๊ว) ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

©2018 by Siam Fabric Printing Co., Ltd.